Psychotherapie Den Bosch

Sinds 2016 zijn zorgverleners in de GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en dat te laten registreren. In het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ worden de kwaliteitsnormen waaraan een zorgverlener moet voldoen in de GGZ beschreven. Het formuleert ook kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren. Een zorgverlener beschrijft in zijn eigen kwaliteitsstatuut hoe hij/zij dat heeft georganiseerd.

Monique Auerbach en Hélène Bögels hebben ook een kwaliteitsstatuut en wanneer U dit wilt inzien kunt U hierom verzoeken en wordt het naar U gemaild of kunt U het inzien op de praktijk.