De therapeuten hebben contracten gesloten met vrijwel alle grote zorgverzekeraars voor de gespecialiseerde GGZ, en met een aantal verzekeraars ook voor de Basis GGZ.  Zie OVERZICHT ZORGVERZEKERAARS  onder het tabblad Overig. Hier staat ook vermeld of de verzekeraar ons een omzetmaximum heeft opgelegd, wat van belang kan zijn voor de aanmeldmogelijkheden bij ons.

Wanneer wij een contract met uw verzekeraar hebben afgesloten betekent dat dat uw behandeling meestal volledig vergoed wordt (na aftrek van uw eigen risico wat eventueel nog “open” staat). Voor 2021 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,00 per jaar. Het kan natuurlijk zijn dat u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken. Dit openstaande eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.
Voorwaarde voor vergoeding door uw verzekeraar is wel dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, die aan een aantal voorwaarden moet voldoen (zie AANMELDEN). En dat de klachten waar u behandeling voor vraagt onder de verzekerde zorg vallen. De vergoeding door de zorgverzekeraar geldt bijvoorbeeld niet voor aanpassingsstoornissen.

Mochten wij met uw zorgverzekering geen contract hebben afgesloten , dan kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze dan, afhankelijk van uw polis en de polisvoorwaarden geheel of gedeeltelijk vergoed. (naturapolis: vaak 60 tot 80%, restitutie: in principe 100%). Wij adviseren u zelf even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ

  • Binnen de Basis-GGZ zijn vaste tarieven per behandelsoort (kort/middellang/intensief of chronisch) vastgesteld.
  • Behandeling in de gespecialiseerde ggz
    Het declareren van psychotherapeutische behandelingen (gespecialiseerde GGZ) vindt plaats met zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s): afhankelijk van uw diagnose én de hoeveelheid tijd die de therapeut besteed, wordt na 1 jaar óf na afsluiting van de therapie bepaald hoeveel de therapie gekost heeft. Er wordt zowel directe als indirecte tijd in rekening gebracht. Directe tijd is de tijd die U met de behandelaar in de spreekkamer doorbrengt en de tijd die de behandelaar besteed aan telefonisch- en/of e-mail contact . Indirecte tijd bestaat uit voorbereiding, verslaglegging, overleg met de huisarts en dergelijke.

Op de factuur naar de zorgverzekeraar moet de behandelde hoofddiagnose vermeld worden. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft, dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar.

Niet verschijnen of te laat afmelden (no show)

Wanneer U uw afspraak niet kunt nakomen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak, telefonisch (voicemail) of via de e-mail. Als u niet of niet tijdig (ten minste 24 uur van tevoren) afzegt voor een afspraak worden kosten in rekening gebracht (45 euro). Deze rekening voor niet nagekomen afspraken kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.  

De Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten heeft in een folder voor cliënten de belangrijkste informatie samengevat:https://lvvp.info/over/de-vereniging/publicaties/folders/