Psychotherapie Den Bosch

 

Hélène Bögels heeft voor 2024 contracten afgesloten met vrijwel alle grote zorgverzekeraars voor de gespecialiseerde GGZ.  Zie overzicht zorgverzekeraars  onder het tabblad Overig. 

Wanneer ik een contract met uw verzekeraar heb afgesloten betekent dat dat uw behandeling meestal volledig vergoed wordt (na aftrek van uw eigen risico wat eventueel nog “open” staat). Voor 2024 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,00 per jaar. Het kan natuurlijk zijn dat u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken. 

Mocht ik met uw zorgverzekering geen contract hebben afgesloten , dan kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze dan, afhankelijk van uw polis en de polisvoorwaarden geheel of gedeeltelijk vergoed. Ik adviseer u zelf even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel: 

Per 1 januari 2022 werd een belangrijke wijziging in de bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg doorgevoerd. Vanaf die datum werd namelijk het zorgprestatiemodel ingevoerd. Er verandert daarmee voor u niets aan de zorg die u krijgt, maar wel aan de manier waarop die in rekening wordt gebracht. De zorgkosten worden niet meer in blokken van maximaal een jaar in rekening gebracht, maar in plaats daarvan komt er een maandelijks overzicht. Nota’s worden daardoor voor u begrijpelijker en makkelijker te controleren. 

Er wordt alleen maar ‘directe’ tijd gedeclareerd (tijd waarop u ook echt contact had met de behandelaar) in blokken van 15 minuten. Voor de door uw behandelaar gebruikte ‘indirecte’ tijd (administratie, brieven, etc) wordt een gemiddelde tijd aangehouden die meegenomen wordt in de vergoedingen voor de ‘directe’tijd.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met

Het beroep van de zorgverlener. Een klinisch psycholoog is bijvoorbeeld duurder dan een GZ-psycholoog.

Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.

De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

NB1): heeft u op één dag meerdere malen contact met de behandelaar, dan kan dit als één consult op de rekening staan.

NB2) uw behandelaar is verplicht om over uw zorgvraag een zorgvraagtypering in te vullen, deze vindt u terug op de rekening.

NB3) noodzakelijk intercollegiaal overleg ziet u terug op uw rekening onder overige prestatie.

 

Meer informatie over het zorgprestatiemodel is hier te vinden (informatie van de lvvp).

Op de factuur naar de zorgverzekeraar moet de behandelde hoofddiagnose vermeld worden en de zorgvraagtypering. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft, dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar.

 

Niet verschijnen of te laat afmelden (no show)

Wanneer U uw afspraak niet kunt nakomen laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak, telefonisch (voicemail) of via de e-mail. Als u niet of niet tijdig (ten minste 24 uur van tevoren) afzegt voor een afspraak worden kosten in rekening gebracht (45 euro). Deze rekening voor niet nagekomen afspraken kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.  

Zie voor meer cliënt informatie: klik hier