Psychotherapie Den Bosch

Wij zijn als BIG-geregistreerde hulpverleners gebonden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. We houden ons aan de kwaliteitscriteria zoals die door onze beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten  (de LVVP) worden omschreven. 

Op deze beroepscode en kwaliteitscriteria berust ook het klachtrecht van de cliënt, zie vraag en antwoord-klachten

Een psychotherapeutische behandeling aangaan is een wederzijds contract met rechten en plichten. Zo zijn wij  bijvoorbeeld gehouden aan een zogenaamde geheimhoudingsplicht: zonder toestemming van u mag de therapeut met niemand praten over wat besproken is. Er is overigens geen toestemming van u nodig wanneer de behandelaar over uw behandeling wil overleggen met collega's. Deze collega's hebben ook een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de geheimhoudingsplicht vindt U op de website van de LVVP klik hier (scroll kader links naar beneden voor o.a. de meest recente cliëntfolder).

In de beroepscode en in de kwaliteitscriteria staat ook beschreven wat uw rechten zijn op informatie en op inzien of kopiëren van uw dossier.

Van uw kant verwacht de therapeut bijvoorbeeld dat u de afspraken die we maken ook nakomt. In de behandelplan-overeenkomst worden ook de algemene rechten en plichten formeel omschreven.

Verhindering

Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak worden afgezegd. Heeft u een afspraak afgezegd dan dient u zelf opnieuw contact op te nemen met de therapeut voor het maken van een nieuwe afspraak. Het is belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden. Indien u niet tijdig heeft afgezegd zijn wij genoodzaakt u daarvoor een factuur in rekening te brengen van 45 euro, aangezien de verzekering een no show of late afzegging niet meer vergoedt.