Psychotherapie Den Bosch

 

Er wordt altijd gestart met intake/onderzoek (1 tot maximaal 5 gesprekken)

Het onderzoek leidt tot een conclusie over uw klachten én tot een behandeladvies.

De conclusies uit de intake en de uitslag van de eventuele testen worden met u besproken. Het doel is om een zo passend mogelijk aanbod voor behandeling te bieden. Om tot het beste behandeladvies te komen wordt er soms (zonder uw persoonlijke gegevens) ook overlegd met collega's. Een intake is een gezamenlijke activiteit: ik bepaal of ik u een adequate behandeling kan bieden, u bepaalt of u dat wel ziet zitten met de therapeut. Wanneer behandeling wordt gestart leggen we in een behandelplan gezamenlijk de doelen van uw behandeling vast. Wanneer van behandeling wordt afgezien, krijgt u in ieder geval een advies en wordt u zo nodig verwezen.

Tijdens de behandeling zal u met enige regelmaat gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (ROM: Routine Outcome Measurement). Dit doen we om samen met u te kunnen beoordelen of de behandeling ook effect heeft op de klachten, of dat we ons gezamenlijk behandelplan moeten bijstellen. Ook worden deze ROM gegevens door de verzekeraars gebruikt om te beoordelen of behandelingen effectief zijn. 

Naast live gesprekken op kantoor zijn ook online- en wandelconsulten mogelijk.